Les idees filosòfiques han anat sorgint al llarg de la història, en diàleg amb el seu temps, en un intent per comprendre les preocupacions de cada generació. Plantejaven solucions i respostes als problemes socials, intel·lectuals i ètics de cada època.

I aqueixa és la història del nostre pensament, de la nostra manera d'entendre el món, vulguem-ho o no. Així que estudiar-la ens ajuda a entendre'ns nosaltres i a analitzar de manera conscient, reflexiva i crítica tot el que se'ns presenta com a veritat.

Els conceptes filosòfics són les paraules amb les quals expliquem allò més profund de la realitat, amb les quals caiem en el compte de la seua complexitat i amb les quals ens aproximem de manera sistemàtica i rigorosa a la seua solució. Per això és interessant conéixer la seua història. I per això és interessant llegir les obres d'alguns dels més influents autors de la nostra cultura perquè, sense la seua aportació, la nostra cultura no seria la mateixa.