Tota la documentació relativa al CEED: projecte de direcció, documentació CEED, activitats complementàries, documents preceptius i orientacions inicials