Inglés nivel A1
Curso de inglés de nivel básico A2
In this course we will perform speaking and interaction, listening, reading and writing tasks in order to help you reach a B1 level.

Curs de nivell Intermedi, B1.2. Aquest curs és un curs de nivell Intermedi segons el Marc Comú Europeu de Referència. El nivell B1.1,o primer curs del nivell Intermedi ha d'estar assolit.