Curs creat per a enviar les tasques de la prova competencial per aprovar 2n ESO en convocatòria extraordinària.