Documents per visualitzar i/o escoltar quan la professora ho indique, sempre a casa. Poden suplir el gruix de les explicacions ja que estan pensats perquè es puguen realitzar activitats interactives i dialogades a continuació a l'aula. Convé prendre apunts i complementar amb la teoria del curs de moodle: 2n Bat Àngels.