Programa de l' assignatura de 2n BATXILLERAT: llengua i literatura. Inclou diversos tipus de materials: anàlisi textual, literatura, sintaxi, sociolingüística, lectures.